วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2552

บทสสวดมนต์สรรเสริญองค์เทวะวัดแขกสีลม พระแม่อุมามหาเทวี


<
คาถาบูชาเทพวัดแขก มีการสวดคาถานี้ทุกวันเสาร์เย็นที่วัดแขก สีลม (โปรดเก็บกระดาษคาถาบูชาไว้ที่สูง)

บทสวดภชันสรรเสริญองค์เทวะ
นะมะ ปาระวะตี ปะตะเย ฮารา ฮารา มหา เดวา
เธนนา ดูไดยา สิวาเนห์ โปห์ตรี เอนแนท ทาวากุม อิไรวาห์ โปห์ตรี

GURU STOTRAM สรรเสริญ คุรุเทพ OM โอม
กุรุ พรัหมมา กุรุ วิษณุ กุรุ เดโว มเหศวรา
กุรุ ซักชัท ปารัม พรัหมมา ตัสไม ศรี กุรุเว นะมาฮา

GANAPATHI NAMAVALI พระพิฆเนศวร์
กาเนชา ชารานัม ชารานัม กาเนชา
เจ กาเนชา (3 ครั้ง) ปาฮีมัม เจ กาเนชา (3 ครั้ง) รักชามัม

MURUGAN NAMAVALI พระขันธ์กุมาร
ศรี มุรุกา เจยะ มุรุกา เจยะ เจยะ มุรุกา ศรี มุรุกา
วาซุ ทานิล เมนไม เปรา นัน วาซิยายิ กัตตุม วาดิเวลา
ธีรามุม วีรามุม นาน เปราเว ธีรูวารัล ปูริไว ธีรุมุรุกา
อนุทินัม อุนไน ปาดิทาเว อารุล ปูริไว ธีรุมุกา
อรุทัล ธันไน ธันทิดูไว เวรุ ธูไน อิลไล เวลาวาเน
กัตติยาดู เปราเว วาซทิดูเวน กันดา มุรุกา กัตติเวลา
เนนชัม วานนากือ อุรุกาโด เนนชัม กานินธือ วาราโย
ทิรุวารัล ธาราเว วารุวาเย ธีรุมุรุกา นี วารุวาเย
เวลายุม มาลิลายุม วานากิดูเวน เวกาไม วานดู อารุล ธารุไว

OM SIVA NAMAVALI พระศิวะมหาเทพ
โอม นามา ศิวายา ศิวายา นามา โอม ศิวายา นามา โอม
ศิวะ ศิวะ ศิวะ ศิวายา นามา โอม ฮารา ฮารา ฮารา ฮารา ฮารายา นามา โอม


MAHA MARIYAMMAN NAMAVALI พระแม่ศรีมหาอุมาเทวี
โอม ศักติ โอม ศักติ มารีอัมมา โองการา โปรูเล มารีอัมมา
อุนไน วานากิดัม อุททามารกึล อุรากิล อุยาทิดา เสทิดูไว
วารุมายุม พินิยายุม ออตติตูไว วาซวิล นาลาเม วาซากิดูไว
นัททิล นาลานกัล สิรันทิดาเว นัลลารุล ธันไน นัลกิดูไว
แบงคอก วาซัม มารีอัมมา บัลธารกาลัย กัปปัย มหา มารีอัมมา
การุไนไย โปซฮินทิดัม มารีอัมมา กัตติยาดู ทันทิดา วารัม อัมมา
มังกาลา นายากี มารีอัมมา มังกาลัม อรุลไว มหา มารีอัมมา


GOPALAN NAMAVALI พระกฤษณะ พระแม่ราธา
โกวินดา โกปาลา (โกปาลา โกปาลา) โกกูลา นันดานา โกปาลา
เวนุ วิโลลา โกปาลา วิจายา โกปาลา โกปาลา
ราธา กฤษณะ โกปาลา ราธา รามานา โกปาลา
มูราลี โลลา โกปาลา นันดา มุกุนดา โกปาลา
ยะโซได บาลา โกปาลา โกมาลา วาซานา โกปาลา
ปูรานา ปูรุชา โกปาลา ปุนยี มูรเต โกปาลา
กานากัม บาราธารา โกปาลา การุณา มูรเต โกปาลา
กาตารูล วาเย โกปาลา

NARAYANAN NAMAVALI พระวิษณุนารายณ์
นารายานา นะโม นารายานา นะโม ( 2 ครั้ง)
โกวินดา ฮาริ โกวินดา ฮาริ ( 2 ครั้ง) ภัจจะ โกวินดา เจยะ โกวินดา
ธูนิลลัม อิรัปปัน ธูรัมบิลัม อิรัปปัน ธูยาวัน โจติ นารายานัน
อาวัน อานิลัม อิรัปปัน เพนนิลัม อิรัปปัน อานันดา โจติ นารายานัน (นารายานา...)
นามาไท เกตตัล เชมาไท ทารุวัน นันดา โกปาลัน นารายานัน
อาวัน มามาไน อิรัปปัน วามาไน อิรัปปัน มาดาวัน โจติ นารายานัน (นารายานา...)
กักกัม โทซิลัย นกไน กอนดา กันนัน โจติ นารายานัน
นัม วักกัม นานามัม อาวาไน ซารธัล นัล วาซไว ทารุวัน นารายานัน (นารายานา...)


SRI SITHARAMAN NAMAVALI พระราม-พระแม่สีดา
รามา จายัม ศรี รามา จายัม รามาไน นิไนตัล เยธู บายัม
เจยะ เจยะ รามา สีตา รามา สีตา รามา เจยะ เจยะ รามา
สีตา เดวีเยน มานนาวานาม เองกัลป์ ซินได วาซัม เกซาวานัม
ธุนบา เมลลาม อาวาน ธูได ธิดูวาน ธูไน อิรูนเด นามไม กัตติดูวาน
อินไนกาไล อาวาน ธาดูธิดูวาน อินบาไม วานดารุล ธันธิดูวาน
เองกัล ปันดารี นาธาน ปารานธามาน บารธารกาลิน มานาธิล อาวาน นามัม


IYYAPPAN NAMAVALI พระสวามี อัยยัปปา
ซารานัม อัยยัปปา สวามี ซารานัม อัยยัปปา ซารานัม อาไซตัล อาวาร์ โอดิ วารุวาร์
อักชาน โกวิลิล สวามี อาราซัน อานาวาร์ กัมมาน กูดิยีล อาวาร์ อาดิไม ยานาวาร์
กูลาธือ ปูไซเยลา สวามี กูซานได อานาวาร์ กุมปิดู วอรกุ อาวาร์ กนานา ศาสตรา
กันดา มาไลเยลา สวามี โจติ โซรูปัน ซาบารี มาไลเยลา สวามี กนานา โซรูปัน


การสวดทั้งหมดมี 11 บท ใช้สวดร้องพร้อมกับพราหมณ์ที่วัดถือว่าเป็นการสวดที่ไพเราะมากเข้ากับจังหวะได้ดีทีเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น